×
जनप्रतिनिधि
फोटो नाम थर पद ईमेल फोन नं शाखा अहिलेको स्थान
दौलथ कुलुङ अध्यक्ष [email protected] 9851186467 प्रशासन शाखा
कार्यालय भित्र
कलावती राई कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
सुरज राई कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
दिल कुमार राई कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
देश माया दर्जी कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
निमदिकी सेर्पा कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
उर्मिला बिस्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य [email protected]
कार्यालय बाहिर
अस्मिता राई उपाध्यक्ष [email protected] 9866797431
कार्यालय बाहिर
FAQ गुनासो